Organisatie

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van bestuur en toetst op hoofdlijnen het beleid van de raad van bestuur. De Raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de doelstellingen van het ziekenhuis. De Raad van bestuur geeft leiding aan de organisatie en stemt haar beleid af met het Medisch stafbestuur en de adviesorganen: de OR en Cliëntenraad.