Informatie voor leveranciers

De goederenafgifte van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is per 1 juni wegens bouwwerkzaamheden tijdelijk verplaatst naar de noordzijde van het ziekenhuis in plaats van de oostkant. De rijroute wordt aangegeven met gele omleidingsborden van de gemeente. 

 

De bouwwerkzaamheden en derhalve ook het verplaatsten van de goederenafgifte zullen tot medio november gaan duren.

De afdeling Goederenbeheer kunt u bereiken door vanaf de tijdelijke losplaats de borden 'Goederenbeheer' te volgen.

Vragen? Neem contact op met de afdeling Goederenafgifte via (020) 510 8935

Schriftelijk vastgelegde afspraken van het OLVG over de levering van producten

Hoewel het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis per 1 juni 2015 zijn gefuseerd, is er tot nader order nog sprake van twee financiële organisaties. Dat wil zeggen dat facturering nog los van elkaar dient te gebeuren. De tenaamstelling van beide organisaties is per 1 juni echter wel OLVG.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de gevolgen van de fusie, kunt u zich wenden tot: informatie@olvg.nl

Inkoop
De orders die per 1 juni 2015 door ofwel het OLVG Oost, ofwel het OLVG West bij u worden geplaatst, dienen individueel behandeld te blijven worden, omdat er nog geen sprake is van één gezamenlijke Enterprise Resource Planning

Levering van orders dient te geschieden conform order, ofwel in West (voormalig Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) ofwel in Oost (bij het voormalige OLVG).

Facturen volgen orderstroom. Ook hierbij dient u de gegevens zoals deze op de order worden genoemd aan te houden.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft omtrent de gevolgen van de fusie op uw inkoopsamenwerking met ofwel het OLVG ofwel het Sint lucas Andreas Ziekenhuis kunt u zich wenden tot informatie@olvg.nl

Logistiek
Op dit moment hebben beide locaties nog een eigen Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. Orders worden derhalve door de verschillende locaties bij u geplaatst.

Een order van het (oude) OLVG dient te worden verwerkt op de door het OLVG met u vastgelegde wijze. Een order van het (oude) Sint Lucas Andreas Ziekenhuis dient te worden verwerkt op de door het Sint Lucas Andreas met u vastgelegde wijze.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft omtrent de gevolgen van de fusie op de logistieke afhandeling met ofwel het OLVG ofwel het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis kunt u zich wenden tot informatie@olvg.nl

Juridisch
In het kader van de fusie zijn op alle orders die per 1 juni 2015. bij u worden geplaatst de algemene Inkoopvoorwaarden van de Vereniging Santeon respectievelijk de leden van de Vereniging Santeon van toepassing. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van alle rechtsbetrekkingen, daaronder mede verstaan alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij het OLVG optreedt als koper c.q. verwerver van goederen of diensten. Deze voorwaarden zijn op 13 september 2010 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland en hieronder te raadplegen.

U kunt onderstaand onze algemene inkoopvoorwaarden downloaden.

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene gegevens Stichting OLVG

KvK-nummer: 41199082

Vestigingsnummer  KvK:

OLVG Oost   000021930775

OLVG west  000006907563

BTW-nummer: NL003027429B01

 

OLVG Oost (voorheen Onze Lieve Vrouwe Gasthuis)

Oosterpark 9

1091 AC Amsterdam

Postadres: Postbus 95500, 1090 HM  Amsterdam

Bank IBAN:

NL31ABNA025.67.31.551 (voor te ontvangen gelden van stichting OLVG)

NL42ABNA024.34.86.197 (voor te betalen nota’s aan stichting OLVG)

Bank SWIFT/BIS: ABNANL2A

 

OLVG West (voorheen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis)

Jan Tooropstraat 164

1061 AE Amsterdam

Postadres: Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam

 

Bank IBAN: NL55ABNA0230007619

Bank SWIFT/BIC: ABNANL2A

Pagina laatst nagekeken op vrijdag 16 juni 2015

Vragen over deze pagina? Mail naar informatie@olvg.nl