Behandeling van staar

Oogheelkunde

Grijze staar of cataract is een vertroebeling van de lens van het oog. Meestal ontstaat dit als gevolg van veroudering van de lens. Het gevolg is, dat u wazig gaat zien of last krijgt bij fel licht. Soms speelt een onderliggende stofwisselingsziekte zoals bijvoorbeeld suikerziekte een rol. Een enkele keer ontstaat het zonder aanwijsbare oorzaak op jongere leeftijd of is de staar aangeboren.

U hoeft zich niet te laten opereren als u zonder probleem:

  • uw dagelijks werk kunt doen
  • uw hobby’s kunt uitoefenen
  • goed kunt lezen

Het is wel waarschijnlijk dat in de toekomst een behandeling nodig zal zijn. Het gezichtsvermogen zal bij toename van de staar achteruitgaan; soms snel, soms langzaam. Om deze reden blijft u onder controle en beslist u in overleg met uw oogarts over het tijdstip van operatie.

Het doel van de operatie is om de troebele lens te vervangen door een helder kunststoflensje. 

  • Cataractcentrum Route 21
  • Verpleegafdeling dagbehandeling: 020 510 8434Route 41
  • Wachttijd 1-2 weken

Lees meer in onze folders